REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ON-LINE

Obiekt sportowy Royal Tennis Club, ul.Podgórska, 43-340 Kozy

Firma – Jaro-Pol, ul.Przemysłowa 48, 43-340 Kozy

NIP 9372202259

tel. 730 500 049

Regulamin – niniejszy regulamin zakupu karnetów do Royal Tennis Club za pośrednictwem strony internetowej.

Strona internetowa – www.royaltennisclub.pl/

Karnety – karnety przedstawione w ofercie Obiektu sportowego dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

 

§ 1 Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż karnetów prowadzi Royal Tennis Club.

 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym ,a Royal Tennis Club zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

  a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,

  b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,

  c) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznanie się z nim.

 4. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności online poprzez serwis Przelewy24.

 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

 8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Obiekt sportowy.

 9. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaraz po zamówieniu karnetu skontaktować się z pracownikami obiektu (Royal Tennis Club, ul. Podgórska 43-340 Kozy, tel. 730 500 049, e-mail: [email protected]) oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

 10. Obiekt sportowy zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 11. Brak możliwości zakupu Karnetów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji klubu.

 12. Royal Tennis Club nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

§ 2 Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

 

 1. W przypadku reklamacji lub zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się pracownikami Obiektu sportowego osobiście w Royal Tennis Club lub mailowo ([email protected]).

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, datę nabycia i rodzaj usługi, dokładną datę stwierdzenia wady oraz żądania Kupującego.

 3. Karnety nie mogą być wymienione na inne usługi niż zostały zakupione.

 4. Royal Tennis Club zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

 5. Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetową Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług, za które zapłacił.

 6. Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji Obiektu sportowego, po podpisaniu oświadczenie o odbiorze gotówki za rezygnację z karnetu.

 

§ 3 Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Obiekt danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez obiekt.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

 3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Klubu.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 

 1. Obiekt świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Royal Tennis Club zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.

 2. Royal Tennis Club nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Royal Tennis Club nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 3. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.royaltennisclub.pl.

 4. Royal Tennis Club zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

 5. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji .